Tarcza

Akademii Talentów

NIE REZYGNUJ

ZMIEŃ TERMIN

NIC NA TYM NIE TRACISZ

TWOJA PODRÓŻ ZACZEKA

#WYBIERZ VOUCHER

INFORMACJE

BIEŻĄCA SYTUACJA

W związku z pandemią koronawirusa turystka przeżywa największy kryzys w historii. Pomóż nam przetrwać ten trudny czas i #wybierz voucher.

Poznaj rozwiązania jakie możemy Ci zaproponować z powodu odwołanej imprezy turystycznej, zdecyduj i złóż wniosek.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wszystkie wpłaty klientów dokonane z tytułu zawarcia umowy o imprezę turystyczną są objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. System zabezpieczeń finansowych biur podróży składa się z następujących elementów: I FILAR: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo turystyczny rachunek powierniczy; II FILAR: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

ROZWIĄZANIA PROPONOWANE PRZEZ AKADEMIĘ TALENTÓW

VOUCHER

Czek podróżny o wartości łącznie wpłaconych zaliczek na poczet imprez turystycznych, które zostały odwołane. Voucher będzie można wykorzystać na dowolną usługę Akademii Talentów, obojętne czy to będzie obóz zimowy, czy letni w tym, czy w przyszłym roku. To rozwiązanie, które najmocniej wspiera turystykę i pozwala przetrwać nam ten trudny czas. Dlatego prosimy #wybierz voucher.

Zasady: Klientom, którzy wykupili już imprezy turystyczne, możemy zaproponować voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość tego vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej imprezy turystyczną. Voucher również jest objęty ochroną z I i II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biura podróży. Podróżni mogą również przesunąć termin imprezy turystycznej.

ZWROT ZALICZKI

Zwrot wpłaconych środków na poczet imprezy turystycznej. Zwrot może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 180 dni.

 

Zasady: Jeśli jednak klient odstępuje od umowy lub organizator turystyki rozwiązuje umowę o udział w imprezie turystycznej z powodu wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 to odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni. Podstawa prawna: art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

ZŁÓŻ WNIOSEK

 
 
 

Bądź na bieżąco! Dołącz do naszego newslettera

© 2015-2020 Akademia Talentów